Politics in the Regions

Glazyev in Nizhny Novgorod

 

Malyshkin in Prokopyevsk

Kharitonov in Krasnodar

 

 

©Alexandra Kocho-Schellenberg